Missie

De RDM Training Plant wil een toonaangevende regionale praktijkgerichte trainingsfaciliteit zijn die een significante bijdrage levert in het verbeteren van competenties op het gebied van veilig werken en vakmanschap bij mensen die in een complexe industriële omgeving gaan werken of daarin reeds werkzaam zijn.

Visie

 • De RDM training Plant is een regionale trainingsfaciliteit die tot stand is gekomen en wordt gehouden door belanghebbenden bij een economisch gezond en veilig petrochemisch cluster in het Europoort/Botlek-gebied.
 • De competentierisico’s herkennen in de petrochemie staat centraal in de veiligheidsgerelateerde opleidingen op de RDM training Plant, mede gebaseerd op ‘lessons learned’ van ongevallen en incidenten, met als doel het aantal ongevallen in de petrochemie nog verder terug te dringen.
 • De RDM training Plant biedt een uitdagende en motiverende wijze van trainen en laat de trainingsmethode aansluiten bij de belevingswereld van de trainee, rekening houdende met diens vakmanschap. Het uitgangspunt is motiverende trainingen voor gemotiveerde trainees, vanuit de optiek van motiverend en faciliterend leiderschap.
 • De opzet van de RDM training Plant, in de opzet van een proeftuinomgeving, sluit aan bij de VCA-doelstellingen en het uit te werken concept van Deltalinqs met betrekking tot de lijn van de leerling-gezel-meestersystematiek.
 • Binnen de context van een veilige leeromgeving en voorbeeldrol wordt op de RDM Training Plant binnen de praktijkgerichte leersituatie gestreefd naar een ongevalsvrije trainingslocatie.
 • De RDM Training Plant biedt binnen de opleidingsinfrastructuur van (regionale) ROC’s, vakscholen, HBO’s en universiteiten een betere aansluiting op de arbeidsmarkt voor technici.
 • Door middel van promotionele activiteiten wordt het mogelijk gemaakt om mensen kennis te laten maken met de petrochemie en met veiligheid binnen de petrochemie in het bijzonder, waardoor een (nog) beter imago ontstaat.

Kernwaarden

 

 • Bedrijfsleven

(Toekomstige) medewerkers in de procesindustrie worden op de RDM Training Plant getraind om zo efficiënt mogelijk en volgens de hoogste en meest actuele veiligheidseisen te werken, desgewenst met branche-specifieke trainingen. Daarmee voorziet de Training Plant in de groeiende behoefte aan ervaren en gekwalificeerd personeel, met name bij contractors in de procesindustrie.

 • Onderwijs

  Als uitbreiding van de bestaande simulaties in het regulier onderwijs bevordert de RDM Training Plant het aanbod van ervaren en gekwalificeerd personeel voor de petrochemische en procesindustrie. Daarmee zorgt de plant voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. De oprichters, trainers en trainees komen zowel uit de petrochemische en procesindustrie als uit het onderwijs. Deze combinatie zorgt voor trainingsmethodes in een realistische en veilige leeromgeving die goed aansluiten op de praktijk. Hierdoor verbetert de aansluiting tussen ROC’s, vakscholen, MBO, HBO en de arbeidsmarkt.

 • Omscholing en leer-werktrajecten

  Met diverse om- en bijscholingstrajecten zet de RDM Training Plant ook voor werkzoekenden de deur open naar een baan in de procesindustrie. Dankzij deze trajecten zijn sollicitanten direct inzetbaar en dus kansrijker op de arbeidsmarkt.

 • Overige doelgroepen zoals arbeids- en milieu-inspecteurs

  Ook personen die indirect te maken hebben met de veiligheidseisen in de procesindustrie, kunnen hun kennis met trainingen op de RDM Training Plant uitbreiden en/of up-to-date houden. De plant is de plek waar onderwijs en bedrijfsleven samen werken aan innovaties.

 • Over de faciliteiten

  Deltalinqs, belangenbehartiger voor meer dan 95% van alle logistieke, haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam, realiseert in een publiek-private samenwerking met het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid een praktijkgerichte trainingsfaciliteit van topkwaliteit. Deze proeftuinomgeving past bij de belevingswereld en de benodigde eigenschappen van trainees, het sluit aan bij de VCA-systematiek en bevordert employability.

  In een realistische en veilige omgeving gaan educatie en veiligheid hand in hand en worden trainees opgeleid voor de praktijk. Zij leren mogelijke gevaren binnen de petrochemische en procesindustrie herkennen en er mee om te gaan. De behaalde certificering, die wordt geregistreerd in een digitaal Safety Passport, biedt asset owners zekerheid en vertrouwen over de vaardigheden en kennis van trainees met betrekking tot de hoogste veiligheidseisen in een complexe industriële omgeving. De praktijktrainingen staan onder toezicht van een waarborgcommissie.

 • Over de stakeholders

  De totstandkoming van de RDM Training Plant is ondersteund door onder meer Deltalinqs, DTS (Deltalinqs Trainingen en Services), SSVV (Stichting Samenwerken voor Veiligheid), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gemeente Rotterdam, het regionale beroepsonderwijs, Hogeschool Rotterdam, STC, het Techniek College Rotterdam (de samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine).

  VOMI (branchevereniging voor dienstverlenende ondernemers in de procesindustrie), Bilfinger Industrial Services, Croonwolter&dros, Engie, Havenbedrijf Rotterdam, Mammoet, Mourik, Spie en Stork.