Over RDM Training Plant

Toekomstige en huidige medewerkers in de procesindustrie trainen om zo efficiënt mogelijk en volgens de hoogste en meest actuele veiligheidseisen te werken: dat is het primaire doel van de RDM Training Plant. Trainees volgen op de plant praktijkgerichte veiligheidstrainingen in een realistische setting, gegeven door trainers die gevormd zijn door de beroepspraktijk. De trainingen zijn in handen van een nieuwe exploitatie BV, een partnership van Deltalinqs en Training en Event Management BV (TEM).

Trainees die hun opleiding op de plant volgen, zijn direct inzetbaar en voldoen gegarandeerd aan de hoogste veiligheidseisen. Daarmee verbetert dankzij de plant de aansluiting tussen ROC’s, vakscholen, MBO, HBO en de arbeidsmarkt. Met diverse om- en bijscholingstrajecten zet de RDM Training Plant ook voor werkzoekenden de deur open naar een baan in de procesindustrie. Als dé test- en demonstratieomgeving voor noviteiten en innovaties binnen de petrochemische sector zet de plant ook voor een breder publiek het werken in de procesindustrie op de kaart.

Om de bouw van de plant te realiseren en op termijn in stand te houden, is de Stichting RDM Training Plant opgericht. Deze stichting neemt de exploitatie zonder winstoogmerk in handen en draagt samen met alle betrokken partners zorg voor het beheer van het terrein. De criteria voor en kwaliteit van de trainingen worden beoordeeld door een waarborgcommissie, samengesteld vanuit alle partners. Partners van de stichting zijn onder meer VOMI (de brancheorganisatie voor dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie) de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (VCA) en de regionale onderwijsinstellingen.

De totstandkoming van de RDM Training Plant is ondersteund door onder meer Deltalinqs, DTS (Deltalinqs Training & Services), het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, VOMI (branchevereniging voor dienstverlenende ondernemers in de procesindustrie), SSVV (Stichting Samenwerken voor Veiligheid) en het regionale beroepsonderwijs. Spie, Stork, Engie, Mourik, BIS, Croonwolter&dros, Mammoet, Hogeschool Rotterdam, STC en Techniek College Rotterdam steunen het project.

 

Interviews